Bộ câu hỏi ôn thi CCHN thiết kế cơ điện công trình

 

TT Nội dung câu hỏi

Đáp án

1

Trong hệ thống điện nhà ở và nhà công cộng, các sơ đồ nối đất nào được phép sử dụng ?

a. Các sơ đồ TT; TN-C; TN-S; TN-C-S; IT

b. Các sơ đồ TT; TN-C; TN-S, IT

c. Các sơ đồ TT; TN-S; IT

d. Các sơ đồ TT, IT

c
2

Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa hai vỏ kim loại của thiết bị phải có khả năng dẫn điện và đáp ứng yêu cầu nào ?

a. Bằng hoặc lớn hơn Icp của dây PE có Icp nhỏ nhất nối với các vỏ thiết bị đó

b. Bằng hoặc lớn hơn Icp của dây PE có Icp lớn nhất nối với các vỏ thiết bị đó

c. Bằng hoặc nhỏ hơn Icp của dây PE có Icp nhỏ nhất nối với các vỏ thiết bị đó

d. Bằng hoặc nhỏ hơn Icp của dây PE có Icp lớn nhất nối với các vỏ thiết bị đó.

a
3

Biện pháp nào sau đây khó đảm bảo chống cháy nhất đối với các mạch điện có thiết bị điện, dây dẫn điện có khả năng tạo hồ quang hoặc tia lửa điện trong vận hành bình thường ?

a. Bọc kín toàn bộ trong vật liệu chịu được hồ quang

b. Cách ly khỏi vật dụng hoặc các phần tử của nhà bằng vật liệu chịu được hồ quang

c. Lắp đặt với một khoảng cách đủ đảm bảo dập được hồ quang, tia lửa điện.

d. Sử dụng thiết bị bảo vệ quá dòng điện

d
4

Biện pháp nào sau đây không có khả năng hạn chế ứng suất điện áp ?

a. Tách biệt nối đất giữa cao áp và hạ áp tại trạm biến áp phân phối

b. Thay đổi sơ đồ nối đất trong hệ thống điện hạ áp

c. Giảm điện trở nối đất trạm biến áp

d. Đặt thiết bị bảo vệ quá dòng điện

d
5

Đối với các công trình có mái làm bằng vật liệu dễ cháy, bộ phận thu sét phải được lắp đặt cách mái tối thiểu bao nhiêu cm ?

a. 5cm

b. 10cm

c. 15cm

d. 20cm

b
6

Trong vùng 0 và 1 của khu vực bể bơi, phải sử dụng điện áp siêu thấp SELV có điện áp danh định không lớn hơn bao nhiêu V ?

a. 120V

b. 50V

c. 25V

d. 12V

d
7

Trong các khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen hoặc bể bơi và đài phun nước, không được lắp đặt thiết bị đóng cắt, điều khiển trong vùng nào ?

a. vùng 0

b. vùng 1

c. vùng 2

d. ngoài vùng 0, 1 và 2

a
8

Đối với các nhóm 1 và 2 trong khu vực y tế, các thiết bị điện sử dụng SELV và PELV phải có điện áp danh định của không được vượt quá bao nhiêu V ?

a. 120V

b. 50V

c. 25V

d. 12V

c
9

Về việc sử dụng hiệu quả điện năng trong hệ thống điện các công trình xây dựng, phải lắp công tơ đo đếm tại các nhánh phụ tải điện có tổng công suất lắp đặt lớn hơn bao nhiêu kVA ?

a. 50 kVA

b. 75 kVA

c. 100 kVA

d. 150 kVA

c
10

Không được phép sử dụng giải pháp cấp nước nóng dùng điện trở cho công trình có nhu cầu cung cấp nước nóng lớn, tập trung, tiêu thụ năng lượng bao nhiêu ?

a. Trên 50 MWh/năm

b. Trên 60 MWh/năm

c. Trên 70 MWh/năm

d. Trên 80 MWh/năm

a
11

Trong hệ thống nối đất của hệ thống điện nhà ở, dây dẫn nối đất bằng đồng chôn trong đất và không có bảo vệ chống ăn mòn có tiết diện nhỏ nhất cho phép là bao nhiêu ?

a. 16mm2

b. 25mm2

c. 35mm2

d. 50mm2

b
12

Trong hệ thống nối đất của hệ thống điện nhà ở, thiết bị đóng cắt và mối nối trên dây PE được thực hiện thế nào ?

a. Cho phép đặt thiết bị đóng cắt và các mối nối.

b. Cho phép đặt thiết bị đóng cắt, và các mối nối có thể tách bằng dụng cụ chuyên dùng.

c. Không được đặt thiết bị đóng cắt, và không được bố trí các mối nối.

d. Không được đặt thiết bị đóng cắt và không được bố trí các mối nối, trừ các mối nối có thể tách bằng dụng cụ chuyên dùng.

d
13

Trong hệ thống điện nhà ở, đối với dây pha có tiết diện lớn hơn 35mm2, dây PE bằng đồng trong hệ thống nối đất có tiết diện nhỏ nhất là bao nhiêu ?

a. Bằng tiết diện dây pha

b. Bằng nửa tiết diện dây pha

c. Bằng 1/3 tiết diện dây pha

d. Bằng 2/3 tiết diện dây pha

b
14

Trong hệ thống điện nhà ở, đối với dây pha có tiết diện lớn hơn 35mm2, dây PE bằng thép trong hệ thống nối đất có tiết diện nhỏ nhất là bao nhiêu ?

a. Bằng nửa tiết diện dây pha

b. Bằng tiết diện dây pha

c. Bằng 1,5 lần tiết diện dây pha

d. Bằng 3 lần tiết diện dây pha

c
15

Trong hệ thống điện nhà ở và nhà công cộng, các tiếp điểm động của mọi thiết bị cách ly và đóng cắt nhiều cực cần phải khớp nối cơ khí đảm bảo đóng mở đồng thời, trừ những tiếp điểm dùng cho dây trung tính có thể như sau ?

a. Đóng và mở sau các tiếp điểm khác.

b. Đóng và mở trước các tiếp điểm khác.

c. Đóng trước và mở sau các tiếp điểm khác.

d. Đóng sau và mở trước các tiếp điểm khác.

c
16

Điện trở nối đất phải đảm bảo thế nào ?

a. Nhỏ hơn 0,5Ω

b. Nhỏ hơn 4Ω

c. Nhỏ hơn 10Ω

d. Đảm bảo để thiết bị bảo vệ quá dòng điện và RCD làm việc có hiệu quả.

d
17

Mạch điện nào sau đây không cần sử dụng bảo vệ quá tải ?

a. Mạch rẽ nhánh chưa được bảo vệ hiệu quả từ phía nguồn

b. Mạch có nhiều ổ cắm điện

c. Mạch điện dùng cho viễn thông, điều khiển

d. Mạch điện có sự thay đổi về tiết diện dây dẫn

c
18

Theo 9888:2013 được biên soạn dựa trên IEC62305:2010, khi sét đánh trực tiếp vào công trình, những vị trí sét đánh nào phải được xem xét ?

a. Sét đánh vào hệ thống bảo vệ chống sét (S1).

b. S1, sét đánh xuống đất gần công trình (S2).

c. S1, S2, sét đánh vào đường dây nối với công trình (S3).

d. S1, S2, S3, sét đánh xuống đất gần đường dây nối với công trình (S4).

d
19

Phương pháp góc bảo vệ được sử dụng để xác định vùng bảo vệ của hệ thống bảo vệ chống sét bên ngoài cho các công trình có độ cao bao nhiêu m ?

a. Dưới 20m

b. 20-30m

c. 30-45m

d. 45-60m

a
20

Đối với tòa nhà cao 100m, phải đặt thiết bị thu sét ở bên hông tòa nhà ở vị trí cách mặt đất trên bao nhiêu m ?

a. 20m

b. 30m

c. 45m

d. 60m

d
21

Theo hệ thống bảo vệ chống sét cấp IV, khoảng cách giữa 2 dây xuống cạnh nhau là bao nhiêu ?

a. 10m

b. 15m

c. 20m

d. 25m

c
22

Trong vùng 1 của khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen, các phụ kiện, kể cả ổ cắm của mạch điện được cấp từ nguồn điện áp siêu thấp (SELV hoặc PELV) phải có điện áp danh định không lớn hơn bao nhiêu V ?

a. 120V

b. 50V

c. 25V

d. 12V

c
23

Đối với khu vực cấp điện đặc biệt là bể bơi, vùng 1 là vùng thế nào ?

a. Trong lòng bể bơi

b. Trong khoảng 2m cách thành bể bơi

c. Trong khoảng cách từ 2m đến 3,5m cách thành bể bơi

d. Cách thành bể bơi trên 3,5m

b
24

Đối với phòng hoặc cabin có chứa phần tử gia nhiệt sinh hơi, biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp nào sau đây không được phép thực hiện ?

a. Sử dụng rào chắn

b. Sử dụng vỏ bọc có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXB hoặc IP2X;

c. Sử dụng loại có cách điện chịu được điện áp thử nghiệm hiệu dụng 500 V xoay chiều trong 1 min;

d. Đặt ngoài phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với

d
25

Lớp cách điện của dây dẫn đặt trong các vùng 1 trong phòng hoặc cabin có chứa phần tử gia nhiệt sinh hơi phải chịu được nhiệt độ ít nhất là bao nhiêu ?

a. 100oC

b. 150oC

c. 170oC

d. 200oC

c
26

Các mạch cấp điện cho các thiết bị điện y tế có tính chất quyết định đến sinh mạng của bệnh nhân, các thiết bị phẫu thuật và thiết bị trong không gian xung quanh bệnh nhân (là không gian mà bệnh nhân có thể chạm trực tiếp hoặc qua người khác chạm vào các bộ phận của thiết bị điện y tế) trong các khu vực thuộc nhóm 2 phải sử dụng sơ đồ nào ?

a. TT

b. TN-S

c. TT và TN-S

d. IT

d
27

Yêu cầu chỉ số hiệu quả COP (kW/kW) tối thiểu của 1 cụm máy điều hòa không khí làm lạnh trực tiếp bằng bao nhiêu ?

a. 2

b. 2,3

c. 2,6

d. 3

b
28

Yêu cầu về mật độ công suất chiếu sáng tối đa đối với phụ tải chiếu sáng của trường học và bệnh viện là bao nhiêu ?

a. 10 W/m2

b. 11 W/m2

c. 12 W/m2

d. 13 W/m2

d
29

Về việc điều khiển chiếu sáng cho các không gian trong công trình, diện tích chiếu sáng tối đa mà một thiết bị điều khiển chiếu sáng phải kiểm soát là bao nhiêu ?

a. 100m2

b. 150m2

c. 200m2

d. 250m2

a
30

Hệ thống điện trong các chung cư cao tầng phải đảm bảo công suất lắp đặt lớn nhất cho phép của toàn công trình là bao nhiêu ?

a. 50 W/m2

b. 60 W/m2

c. 70 W/m2

d. 80 W/m2

c
31

Quy chuẩn QCVN 12:2014/BXD áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, xây dựng hệ thống điện của công trình nào ?

a. Công trình công nghiệp

b. Công trình nhà ở

c. Công trình nhà công cộng

d. Công trình nhà ở và nhà công cộng

d
32

Quy chuẩn QCVN 12:2014/BXD quy định ruột kim loại của các dây dẫn tải điện phải làm bằng gì ?

a. Nhôm

b. Thép

c. Đồng

d. Đồng hoặc thép

c
33

Trong hệ thống điện nhà ở, 2,5mm2 là tiết diện tối thiểu của dây pha trong các mạch xoay chiều nào sau đây ?

a. Mạch chiếu sáng

b. Mạch động lực

c. Mạch tín hiệu điều khiển

d. Mạch đường dẫn điện cấp điện cho một hoặc một số tầng

b
34

Dây trung tính trong hệ thống điện nhà ở phải có tiết diện ít nhất bằng tiết diện của dây pha nào trong các trường hợp sau đây ?

a. Mạch điện một pha 2 dây;

b. Mạch điện ba pha, tiết diện của dây pha nhỏ hơn hoặc bằng 16 mm2;

c. Mạch điện 3 pha có sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 và độ méo do các sóng hài này từ 15 % đến 33 % biên độ của dòng điện tần số cơ bản;

d. Cả ba loại mạch điện trên.

d
35

Đối với các mạch điện ba pha trong hệ thống điện nhà ở và nhà công cộng mà tiết diện của dây pha lớn hơn 16 mm2, tiết diện của dây trung tính có thể nhỏ hơn tiết diện dây pha nếu đáp ứng điều kiện nào sau đây ?

a. Phụ tải 3 pha là cân bằng và sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 không quá 15 % biên độ sóng cơ bản.

b. Dây trung tính được bảo vệ chống quá dòng điện;

c. Tiết diện của dây trung tính không nhỏ hơn 16 mm2.

d. Đồng thời cả ba điều kiện trên

d
36

Khi đường dẫn điện của hệ thống điện nhà chôn ngầm giao chéo hoặc đi gần đường dẫn truyền thông phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các loại đường dẫn này là bao nhiêu ?

a. 50mm

b. 100mm

c. 150mm

d. 200mm

b
37

Tại đầu vào nhà phải lắp đặt tủ phân phối điện chính, trừ trường hợp nhánh rẽ từ đường dây trên không vào nhà đã lắp đặt thiết bị bảo vệ với dòng điện tác động không lớn hơn bao nhiêu ?

a. 16A

b. 20A

c. 25A

d. 30A

c
38

Các tủ phân phối điện không được lắp đặt ở đâu ?

a. Phòng dành riêng cho tủ điện

b. Nơi khô ráo, thuận tiện và dễ tới để thao tác, sửa chữa;

c. Trong hộp, tủ hoặc trong hộc tường có cửa bảo vệ.

d. Chỗ rửa, phòng giặt, phòng có hóa chất.

d
39

Các phụ tải điện nào sau đây trong hệ thống điện nhà ở phải được cấp điện bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện chính ?

a. Hệ thống chiếu sáng cầu thang, lối đi chung, hành lang

b. Những phòng khác ngoài phạm vi căn hộ của nhà ở.

c. Thang máy

d. Cả ba loại trên đây

d
40

Thiết bị nào sau đây không được dùng làm bộ phận của điện cực nối đất trong hệ thống nối đất của hệ thống điện nhà ở ?

a. Kết cầu thép trong bê tông móng của công trình

b. Ống dẫn nước bằng thép

c. Ống dẫn khí đốt bằng thép

d. Các thanh ray bằng thép

c
41

Trong hệ thống nối đất, dây PE không phải là một bộ phận của cáp hoặc không nằm trong vỏ bảo vệ chung với dây pha, thì tiết diện tối thiểu phải chọn là bao nhiêu nếu dây PE này không có bảo vệ cơ ?

a. 2,5mm2

b. 4mm2

c. 6mm2

d. 10mm2

b
42

Dây dẫn liên kết bảo vệ bằng đồng nối với thanh nối đất chính phải có tiết diện tối thiểu bằng bao nhiêu ?

a. 6mm2

b. 10mm2

c. 16mm2

d. 25mm2

b
43

Nếu sử dụng thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư – RCD làm bảo vệ bổ sung cho thiết bị điện ở những mạch điện có sử dụng dụng cụ cầm tay, dòng làm việc của RCD được đặt không quá bao nhiêu ?

a. 10mA

b. 30mA

c. 50mA

d. 100mA

b
44

Biện pháp an toàn nào sau đây dùng để bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp ?

a. Nối đất vỏ kim loại của thiết bị

b. Bảo vệ tự động cắt mạch điện khi có sự cố

c. Nối liên kết đẳng thế

d. Bao bọc bằng cách điện

d
45

Biện pháp an toàn nào sau đây dùng để bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp ?

a. Sử dụng mạch điện tách biệt

b. Rào chắn hoặc tấm chắn

c. Sử dụng vật cản tháo lắp được

d. Đặt ngoài tầm tay với

a

Trên đây là Bộ câu hỏi ôn thi CCHN thiết kế cơ điện công trình  do Hồ Sơ Pháp Lý Xây Dựng tổng hợp được. Hi vọng với Bộ câu hỏi ôn thi CCHN thiết kế cơ điện công trình trên, bạn đọc sẽ có thể tự ôn thi chứng chỉ hành nghề thật tốt và đạt được kết quả thi cao nhất.

Xem thêm:
Bộ đề thi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2020 mới nhất
Đề cương ôn thi CCHN thiết kế quy hoạch xây dựng
Bộ câu hỏi ôn thi CCHN thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp
DV xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nhanh nhất

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 0936 46 56 46 – Zalo: 0936 46 56 46
MST: 0109010052 – Email: ceo@vietcompany.vn
https://vietcompany.vn – https://hosoxaydung.vn