Cẩn trọng với dự toán gói thầu và giá gói thầu

Khi tham dự gói thầu, điều khiến các nhà thầu quan tâm hơn hẳn là giá gói thầu. Giá gói thầu có công bố và liệu chính xác hay không? Dự toán gói thầu và giá gói thầu có điểm gì cần lưu ý? Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

can-trong-voi-du-toan-goi-thau-va-gia-goi-thau-hosoxaydung.vn

Phân biệt giá gói thầu và dự toán gói thầu

Giá gói thầu

Giá gói thầu là giá trị bằng tiền của gói thầu đó, được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Là mức ngân sách tối đa chủ đầu tư chi ra để thực hiện gói thầu đó và cũng là tiêu chí xác định trúng thầu. Giá trị hợp đồng giữa nhà thầu và CĐT không được vượt quá giá trúng thầu.

Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu được phê duyệt là cơ sở xác định, phê duyệt giá gói thầu.

Với các gói thầu đơn giản, giá gói thầu xác định bằng dự toán gói thầu luôn. Không cần lập dự toán gói thầu ở các bước sau.

Xem thêm: Hồ sơ đấu thầu gồm những gì?

Đào tạo nghiệp vụ cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Dự toán gói thầu

Dự toán gói thầu xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch chọn nhà thầu. Dự toán gói thầu được xây dựng và phế duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu. 

Trường hợp dự toán gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch đã duyệt. Thì dự toán sẽ được thay thế theo nguyên tắc:

Dự toán cao hơn giá trị gói thầu

+ Dự toán cao hơn giá gói thầu kế hoạch nhưng đảm bảo không làm vượt mức đầu tư dự án, dự toán đầu tư mua sắm. Thì không phải điều chỉnh lựa chọn nhà thầu;

+ Dự toán cao hơn giá gói thầu kế hoạch và vượt mức đầu tư dự án, dự toán mua sắm thì phải điều chỉnh lựa chọn nhà thầu;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu đã duyệt theo kế hoạch không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;

Dự toán thấp hơn giá trị gói thầu

+ Dự toán thấp hơn giá gói thầu kế hoạch nhưng không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã duyệt. Thì không phải điều chỉnh kế hoạch chọn nhà thầu;

+ Nếu cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu theo giá trị mới đã duyệt thì phải thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu.

Tại sao cần lưu ý giá gói thầu với dự toán gói thầu

Khi tham dự thầu nhà thầu cần lưu ý cả giá gói thầu kế hoạch và dự toán gói thầu.

Trường hợp duyệt dự toán thấp hơn giá gói thầu, nhà thầu cần bỏ thầu giá cao hơn thì không được duyệt.

Trường hợp dự toán cao hơn giá gói thầu, có thể bỏ thầu giá cao hơn nhưng phải thấp hơn dự toán được duyệt. Làm như vậy để tránh bị kết luận vượt giá gói thầu, vì khi đó dự toán được thay thế bằng giá gói thầu.

St

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

error: Content is protected !!