Điều kiện tham gia và ký hồ sơ nghiệm thu công trình

Điều kiện tham gia và ký hồ sơ nghiệm thu công trình

Theo nghị định 100/2018

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.dieu-kien-tham-gia-va-ky-ho-so-nghiem-thu-cong-trinh-hosoxaydung.vnCá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng “được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề” phù hợp với hạng chứng chỉ được cấp.

Theo nghị định 46/2015

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ. Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. “Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên. Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình”.

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình. Được tham gia nghiệm thu và ký biên bản nghiệm thu các công việc phù hợp với quyền hạn, trách nhiệm của giám sát trưởng hoặc giám sát viên quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo báo Chính Phủ

Trên đây là điều kiện tham gia và ký hồ sơ nghiệm thu công trình đối với cá nhân. Xem điều kiện tham gia giám sát công trình đối với tổ chức xây dựng. <tại đây>

Đăng ký hosoxaydung.vn để cập nhật các tin tức và thông tư nghị định mới nhất về xây dựng.

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Tòa A – Hồ Gươm Plaza, 102 – 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0936 46 56 46 – Zalo: 0936 46 56 46
MST: 0109010052 – Email: tuvan@vietcompany.vn
https://vietcompany.vnhttps://hosoxaydung.vn/

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

error: Content is protected !!