Định mức gạch cho 1m2 tường xây

Định mức gạch cho 1m2 tường xây là bao nhiêu? Làm sao để tính toán được khối lượng gạch cần thiết để xây dựng mà không bị thiếu hụt hay thừa? Xem chi tiết trong bài viết.

Tường 110 và tường 220

Tường 110 Tường 220
Độ dày 110mm Độ dày 220mm
có 1 lớp gạch 2 lớp gạch chồng lên nhau
Sử dụng làm vách ngăn phòng, tường bao che, tường không chịu lực Làm tường chịu lực cho nhà
Khả năng chống nóng, ồn, ẩm kém Khả năng chống nóng, ồn, ẩm tốt hơn tường 110
Thi công nhanh chóng, ít tốn chi phí Thi công chậm, tốn nhiều chi phí, chiếm nhiều diện tích xây dựng

Định mức gạch cho 1m2 tường xây 220 cần bao nhiêu gạch?

Tùy thuộc vào từng loại gạch với kích thước khác nhau để tính toán khối lượng. Dựa vào bảng số liệu dưới đây ta có thể tính toán khối lượng gạch cần dùng:

Bảng tra định mức gạch ống

Công tác
Đơn vị tính
Loại vật liệu
Quy cách
Số lượng
Xây tường bằng gạch ống dày 10cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
8x8x19 58 viên
43 lít
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
8x8x19 118 viên
51 lít
Xây tường bằng gạch ống dày 10cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
10x10x20 46 viên
15 lít
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
10x10x20 90 viên
33 lít
Xây tường bằng gạch ống dày > 30cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
10x10x20 443 viên
169 lít

Xem thêm: Đổ bê tông trong thời tiết nắng nóng

Kinh nghiệm giám sát thi công nhà hiệu quả

Bảng tra định mức gạch thẻ

Công tác
Đơn vị tính
Loại vật liệu
Quy cách
Số lượng
Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm 1m³ xây Gạch ống
Vữa
5x10x20 46 viên
7,5 lít
Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
4x8x19 57 viên
6,4 lít
Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
5x10x20 83 viên
23 lít
Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
5x10x20 162 viên
45 lít
Xây tường bằng gạch thẻ dày 30cm 1m³ xây Gạch ống
Vữa
5x10x20 790 viên
242 lít
Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
4x8x19 103 viên
20 lít
Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
4x8x19 215 viên
65 lít
Xây tường bằng gạch thẻ dày > 30cm 1m² xây Gạch ống
Vữa
4x8x19 1068 viên
347 lít

Bảng tra định mức gạch chỉ

Công tác
Đơn vị tính
Loại vật liệu
Quy cách
Số lượng
Xây móng bằng gạch chỉ dày 22cm 1m³ Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 542 viên
280 lít
Xây móng bằng gạch chỉ dày 33cm 1m³ Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 536 viên
290 lít
Xây tường bằng gạch chỉ dày 6cm 1m²Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 38 viên
12 lít
Xây tường bằng gạch chỉ dày 11cm 1m²Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 62 viên
25 lít
Xây tường bằng gạch chỉ dày 22cm 1m³Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 542 viên
280 lít
Xây tường bằng gạch chỉ dày 33cm 1m³Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 536 viên
290 lít
Xây tường bằng gạch chỉ dày trên 33cm 1m³Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 531 viên
300 lít
Xây gạch chỉ nghiêng mái taluy 1m²Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 62 viên
36 lít
Xây vỉa hè bằng gạch chỉ xếp nghiêng 1m Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 14 viên
4 lít
Xây cột đơn độc bằng gạch chỉ 1m³ Gạch chỉ 22x 10,5×6 550 viên
Xây cuộn vòm cống bằng gạch chỉ 1m³Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 552 viên
290 lít
Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày 22cm 1m³Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 542 viên
290 lít
Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày 33cm 1m³Xây Gạch chỉ
Vữa
22x 10,5×6 531 viên
290 lít

St

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

error: Content is protected !!