Hồ sơ đấu thầu gồm những gì?

Các doanh nghiệp xây dựng muốn thầu công trình lớn việc tham gia đấu thầu là điều tất yếu. Trước khi được thầu một công trình, cần trải qua công đoạn đấu thầu và vượt qua tất cả các đối thủ. Vậy chuẩn bị hồ sơ đấu thầu gồm những gì? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết.

ĐẤU THẦU LÀ GÌ? HỒ SƠ ĐẤU THẦU

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ. Lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự án đầu tư sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và kinh tế.

Hồ sơ đấu thầu là bộ tài liệu do nhà thầu chuẩn bị nộp cho đơn vị mời thầu, hô sơ được lập theo yêu cầu của bên mời thầu.

ho-so-dau-thau-gom-nhung-gi-hosoxaydung.vn

CÁC HÌNH THỨC ĐẤU THẦU

Theo Luật đấu thầu 2013, đấu thầu gồm 8 hình thức:

 1. Đấu thầu rộng rãi
 2. Đấu thầu hạn chế
 3. Chỉ định thầu
 4. Chào hàng cạnh tranh
 5. Mua sắm trực tiếp
 6. Tự thực hiện
 7. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
 8. Tham gia thực hiện của cộng đồng

Để tìm hiểu về các hình thức đấu thầu một cách chi tiết, các bạn có thể liên hệ hỗ trợ bằng cách chat với chuyên viên của chúng tôi. Hotline: 0936 46 56 46.

CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐẤU THẦU NHƯ THẾ NÀO?

Thủ tục hành chính

Bao gồm:

Các yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ đấu thầu

 • Tên gói thầu, đơn vị mời thầu, dự án;
 • Bảo đảm/bảo lãnh dự thầu: Yêu cầu về số tiền bảo đảm, thời hạn bảo đảm dự thầu, quy định cụ thể đặc biệt (nếu có);
 • Thời gian đóng thầu, mở thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Các yêu cầu khác

 • Ủy quyền: Trường hợp này cần có giấy ủy quyền kèm theo;
 • Liên danh: Cần cung cấp thỏa thuận liên danh ký đóng dấu kèm theo;
 • Chứng chỉ năng lực phù hợp.

Về năng lực, kinh nghiệm

 • Chứng mình năng lực tài chính trong 03-05 năm gần đây. Lưu ý về yêu cầu doanh thu để tránh báo cáo tài chính không hợp lệ.
 • Chứng minh nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, thông thường sử dụng cam kết cấp tín dụng với ngân hàng. Mức cam kết phải cao hơn so với yêu cầu bên mời thầu.
 • Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;
 • Chứng minh năng lực nhân sự chủ chốt;
 • Năng lực về máy móc, vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu của bên mời thầu;
 • Đánh giá chi tiết về kỹ thuật (Cần lưu ý đặc biệt, các hồ sơ đấu thầu dễ bị trượt tại bước này).

ho-so-dau-thau-gom-nhung-gi-hosoxaydung.vn-1

Lập giá dự thầu

Các đơn vị dự thầu cần lập một bộ phận chuyên về lập giá. Chuẩn bị sẵn một thư giảm giá từ trước nhưng chưa vội ghi giá trị giảm giá và đảm bảo tính bí mật.

CÁC HỒ SƠ DỰ THẦU

Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp

Với gói thầu xây lắp, hồ sơ dự thầu bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn dự thầu (theo mẫu);
 • Thỏa thuận liên danh, nếu là nhà thầu liên danh;
 • Bảo đảm dự thầu;
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu;
 • Các tài liệu, chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu;
 • Đề xuất về giá và các bảng biểu;
 • Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế;
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa

Hồ sơ gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự với gói thầu xây lắp.

Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn

Bao gồm: 

 • Hồ sơ đề xuất kỹ thuật:

– Tài liệu chứng minh nhà thầu đủ tư cách đấu thầu;

– Chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;

– Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu;

– Đơn dự thầu;

– Giấy ủy quyền nếu trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền;

– Văn bản thỏa thuận liên danh, nếu là nhà thầu liên danh;

– Cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của nhà thầu;

– Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất;

– Danh sách chuyên gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu;

– Lý lịch của những chuyên gia tư vấn tham gia gói thầu;

– Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc;

– Nội dung khác nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

 • Hồ sơ đề xuất tài chính:

– Đơn dự thầu;

– Tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu;

– Thù lao chuyên gia tư vấn gói thầu;

– Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia;

– Chi phí khác cho chuyên gia.

Hồ sơ dự thầu gói dịch vụ phi tư vấn

Cũng thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Về cơ bản hồ sơ đấu thầu này cũng bao gồm những giấy tờ trong hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp.

Hồ sơ dự thầu dự án đầu tư hình thức đối tác công tư

 • Hồ sơ đề xuất kỹ thuật:

– Đơn dự thầu;

– Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu;

– Giấy ủy quyền nếu cần;

– Thỏa thuận liên danh;

– Bảo đảm dự thầu;

– Xác nhận năng lực nhà thầu;

– Đề xuất kỹ thuật.

 • Hồ sơ đề xuất tài chính

– Đơn dự thầu;

– Đề xuất tài chính với gói thầu;

– Bảng biểu thông tin dự thầu.

Xem thêm: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 0936 46 56 46 – Zalo: 0936 46 56 46
MST: 0109010052 – Email: ceo@vietcompany.vn
https://vietcompany.vn – https://hosoxaydung.vn

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

error: Content is protected !!