Tin vui cho người dân HCM muốn xây nhà

Sở Xây dựng TP. HCM vừa báo cáo về các quy định cấp phép, sửa chữa và đề xuất tháo gỡ những khó khăn.

Thời gian qua, hàng ngàn hồ sơ nhà đất đang gặp khó khăn thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới; đất hỗn hợp trong các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000.

Trong đó nổi bật các địa phương vẫn chưa thống nhất về cách hiểu khái niệm “đất hỗn hợp”, “đất xây dựng mới”… Lý do, các đồ án quy hoạch chồng chéo từ nhiều năm trước.

Một số quận – huyện cho phép người dân tách thửa; chuyển mục đích sử dụng; cấp giấy phép xây dựng chính thức. Nhưng có địa phương chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; không cho tách thửa; không cho chuyển mục đích thành đất ở.

Nhiều lần UBND TP HCM giao cho các sở – ngành để tìm hướng giải quyết, nhưng vẫn chưa có phương án cụ thể.

Vì vậy, Sơ Xây dựng đề xuất nhiều phương án để tháo gỡ. Trong đó, giải pháp đánh giá hợp lý nhất chính là Nhà nước cấp phép xây dựng chính thức cho người dân có đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp. Nhà ở riêng lẻ được xây dựng không quá 6 tầng; nhà trong hẻm có lộ giới dưới 6m được xây dựng không quá 4 tầng.

Về lâu dài, Sở đề nghị UBND TP giao cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc lập nghiên cứu để ban hành quy chế quản lý kiến trúc chung cho toàn TP. Theo hướng phân loại cụ thể chức năng quy hoạch của các khu đất.

Khi đó, những khu vực thuộc đất có yếu tố “dân cư” (dân cư hiện hữu, dân cư xây dựng mới, dân cư chỉnh trang…) sẽ được cấp phép xây dựng chính thức. Còn các khu vực thuộc đất cây xanh, công trình công cộng… sẽ được cấp phép xây dựng có thời hạn.

Theo Người Lao Động

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

error: Content is protected !!